Slogan của chúng tôi là MỘT NGHỀ TRONG TAY !
Không chỉ là 1KHOÁ HỌC mà BẢO ĐẢM HỌC ĐẾN RA NGHỀ bằng Hợp Đồng kèm mỗi học viên theo giờ tùy chọn !
người chưa biết vi tính hoặc ngoại ngữ vẫn có thể theo học bất cứ thời điểm nào ngay sau khi ký Hợp Đồng .

https://www.facebook.com/video.php?v=225903390939849&set=vb.144971535699702&type=2&theate

*** MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN :

https://www.facebook.com/ngoctiendesign